ประเทศไทยกับโทรศัพท์มือถือในปี 2556

เชื่อหรือไม่?  จำนวนการลงทะเบียนใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมากกว่าจำนวนประชากรไทยทั้งหมด

630จากการเปิดเผยข้อมูลไตรมาสที่ 3 ของผู้ให้บริการหลักหรือยักษ์ใหญ่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ได้แก่ AIS, Dtac และ TrueMove ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 88.9 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรไทยทั้งหมด 67.9 ล้านคน

มาดูรายละเอียดจำนวนผู้ใช้งานของแต่ละค่ายกันนะค่ะ

AIS                         39.1 ล้านคน          คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 44%

DTAC                     27.4 ล้านคน          คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 31%

TRUEMOVE          22.4 ล้านคน          คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 25%

graph mobile

ซึ่งหากเปรียบการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานกับไตรมาสแรกของปี 2556 ประมาณ 8.7%  คือ 81.89 ล้านคน (AIS 35.7 ล้านคน, DTAC 25.3 ล้านคน, TrueMove 20.89 ล้านคน)

และจากจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั้งหมด มีสัดส่วนยอดผู้ใช้งานอินเตอร์เนตผ่านมือถืออยู่ 36.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก 12.4 ล้านคน

AIS                         12.7 ล้านคน          (ผู้ใช้งาน 3G : 10.5 ล้านคน)

DTAC                     10.5 ล้านคน          (ผู้ใช้งาน 3G : 4.2 ล้านคน)

TRUEMOVE          22.4 ล้านคน          (ผู้ใช้งาน 3G : 3.9 ล้านคน)

ผู้ใช้อินเตอร์เนตเหล่านี้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสามารถเชื่อมต่อโลกไซเบอร์ได้สะดวกและรวดเร็ว  ดังนั้นจาดสถิติจาก3 ค่ายหลักพบว่ามีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมด 25% ของมือถือทั้งหมด หรือประมาณ 22 ล้านคน

จากสถิติดังกล่าวประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรในประเทศ  จึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมของคนไทยคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น และมากไปกว่านั้นจำนวนการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้นักการตลาดเล็งเห็นช่องทางและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

ข้อมูลจาก: http://www.veedvil.com

Comments are closed.