Email Marketing และกฏหมายในประเทศไทย

การส่ง Email เป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยหรือ?

การ ส่ง Email ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรือทำให้เราถูกจับได้ หากเราใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กล่าวคือเรื่องที่เราส่งจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ อันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน อีกทั้งจะต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ลามกอนาจาร หรือ นำภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย เป็นต้น อีกทั้งการส่ง Email ไปหาบุคคลที่ไม่ยินยอมที่จะรับข้อมูลจากเรา ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกัน (ดูข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ได้ที่นี่) ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น แม้กระทั่งการส่งต่อ หรือ forward mail ที่มีเนื้อหาข้อความ หรือภาพอนาจารไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ก็มีความเสี่ยงต่อความผิดทางอาญาได้ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ผู้ส่งจะไม่ได้เป็นคนสร้างเมล์นั้นขึ้น และไม่ได้เป็นการส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายก็ตาม เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ใดแจกจ่ายหรือเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน ทำให้แพร่หลายซึ่งเอกสารรูปภาพ เสียง สิ่งลามก ย่อมมีความผิด” ดังนั้น ก่อนจะ forward mail ครั้งต่อไป อย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าข้อความฉบับนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ช่วยกันระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันของเรากันหน่อยนะคะ

Comments are closed.