Email marketing คืออะไร

Email Marketing คืออะไร

Email marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในรูปแบบของอีเมล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป้าหมาย อาจจะส่งครั้งละ จำนวนน้อยๆ ถึงคราวละมากๆ

Email Marketing แตกต่างกับ Email ทั่วไปอย่างไร

การใช้ระบบอีเมลพื้นฐานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น Outlook หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบอีเมลเช่น Hotmail Gmail Yahoo และอื่นๆ เพื่อใช้ในการส่งอีเมลไปยังรายชื่อจำนวนมากๆ นั้นมีข้อจำกัดเป็นจำนวนมาก และยังไม่ถือเป็นวิธีในการทำการตลาดที่ดีนัก เพราะว่าระบบพื้นฐานเหล่านี้เป็นระบบที่ใช้งานส่วนบุคคล ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำการตลาด อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการส่งอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งหมดในฐาน ข้อมูลของคุณ ซึ่งส่งผลเสียกับข้อมูลส่วนบุคคลและขยายไปยังรายชื่อลูกค้ารายอื่นด้วยเช่น กัน นอกจากนี้ความผิดพลาดที่ไม่ได้ใส่ลิงค์หรือช่องทาง ที่ใช้ในการบอกให้เลิกรับอีเมล (Opt out) หรือที่อยู่ของผู้ส่งอีเมลนั้นได้ถือเป็นความผิดในหลายประเทศแล้ว บริการ Email Marketing ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำการตลาดทาง Email ไม่ว่าจะเป็นการส่ง Email จำนวนมากหรือระบบการจัดการ รวมไปถึงการายงานผลการใช้งานนั้นย่อมให้ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งตัดปัญหาความกังวลต่างๆที่กล่าวในข้างต้น

Email Marketing ดีกว่าการทำการตลาดโฆษณาชนิดอื่นๆ อย่างไร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและการจัดส่งไม่แพง มีความรวดเร็วและแม่นยำในการส่งไปถึงผู้รับข่าวสาร ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งถ้าเทียบกระบวนการ

จัดทำอีเมลนั้นยัง ง่ายกว่าการทำสื่อโฆษณาอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น แผ่นพับ โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์รวมไปถึง Direct Mail ซึ่งต่างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนที่มากและยังต้องอาศัยความแม่นยำถูก ต้องที่สูง และนอกจากนี้การโฆษณาประเภทอื่นๆก็ยังไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงของกลุ่ม เป้าหมาย หรือการตอบรับสื่อต่างๆแทบไม่ได้อีกด้วย

Email Marketing เหมาะสมกับธุรกิจใดบ้าง

เนื่อง จาก Email Marketing เป็นกลยุทธ์การ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จึงทำให้บริการดังกล่าวเหมาะสมกับทุกธุรกิจที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ บริการ ข้อมูล ข่าวสาร หรือหน่วยองค์กรธุรกิจ และยังรวมไปถึง campange ต่างๆ ฯ โดยต้องการส่งกระจายข่าวถึงผู้รับครั้งละมากๆ หรือแม้กระทั่ง ส่งข่าวสารให้ลูกค้า หรือทีมงานของท่าน และยังช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ การหมั่นส่งข่าวสารไปให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรายังคงเอาใจใส่ลูกค้าอยู่เสมอ

ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัท Email Marketing

เพราะ บริษัทให้บริการ Email Marketing นั้นมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการส่ง Email ทำให้ลดขั้นตอนในจัดการการส่ง Email และยังมีบริการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้าและระบบการจัดการอีเมลที่มี ประสิทธิภาพ โปรแกรม Report รายงานอัตราการตอบรับของผู้รับ Email นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำปรึกษาในขั้นตอนต่างๆเป็น อย่างดี และยังมั่นใจได้ว่า Email Marketing ของคุณจะเป็น Email Marketing ที่มีประสิทธิภาพมั่นใจได้ว่าจะถึงมือเป้าหมายอย่างแน่นอน

Credits : http://dit.dru.ac.th/home/prawate/ebusi/e4.pdf

Comments are closed.