Contacts


View Wise Target Company. in a larger map

บริษัทไว้ส์ทาร์เก็ต จำกัด
296 อาคาร KSP ชั้น 4 ห้อง 4E ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02 246 0117-8
แฟกซ์: 02 641 5434

แผนที่สำนักงาน

สำนักงานใหญ่
309 ถนนสุขมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 46
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร: 02 366 0906 แฟกซ์: 02 366 0910

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
0105552103288

ติดต่อเรา